Działalność CRH w Polsce

CRH posiada w Polsce ponad 70 lokalizacji produkcyjnych zatrudniając ponad 3 tysiące osób skoncentrowanych na zapewnieniu swoim klientom jak najlepszej obsługi. Obecnie CRH posiada w Polsce 1 pozycję jako producent betonu komórkowego, 3 pozycję jako producent cementu, a także jest liderem w produkcji kostki brukowej.

 

Misja firmy CRH plc w Polsce

„Prowadzenie działalności w sposób bezpieczny i odpowiedzialny z poszanowaniem środowiska
i zdrowia swoich pracowników, odbiorców oraz lokalnej społeczności”

 

Struktura i filozofia grupy CRH

CRH prowadzi działalność jako zrzeszenie spółek zachowujących własną tożsamość i niezależność, a jednocześnie odnoszących korzyści z silnego wsparcia finansowego, najnowszych technologii i wzorów oraz siły nabywczej całej grupy. Zdecentralizowana struktura grupy wspiera lokalną przedsiębiorczość jednocześnie udzielając znacznych środków finansowych na inwestycje kapitałowe, wyposażenie oraz szkolenia. Więcej informacji o działalności CRH znajdą Państwo w portalu korporacyjnym www.crh.com

CRH na świecie

Siedzibą CRH jest Dublin. Roczne obroty grupy wynoszą 8 mld USD. Firma jest notowana na giełdzie w Londynie i Dublinie oraz na giełdzie amerykańskiej NASDAQ. CRH jest na liście spółek EUROTOP 300, prowadzi swoją działalność w ponad 20 krajach zatrudniając ponad 43 tysiące pracowników w ponad 1000 lokalizacjach.